Financiële planning

Financiële planning is feitelijk het matchen van uw wensen en uw financiën. Kunnen wensen in de toekomst worden gerealiseerd, of moeten daar nog stappen voor gezet worden?

Na een uitgebreide inventarisatie van uw situatie, uw eisen en uw wensen, stellen wij voor u een financieel adviesrapport op. Hierin leest u op welke manier u de gestelde wensen kunt realiseren. Dat kan gaan om een toekomstig besteedbaar inkomen, toekomstige aanschaf van onroerend goed of andere kostbare zaken bijvoorbeeld. Kortom uw eigen wensen.

Bij de berekeningen die aan de rapportage ten grondslag liggen gaan we uit van uw eigen inkomen en vermogen. Dat wordt primair ingezet om de genoemde wensen te realiseren.

Dat is waar naar onze mening financiële planning over gaat: inzetten van het voorhanden zijnde inkomen en vermogen, binnen de sociale en fiscale wet- en regelgeving en rekening houdend met juridische aspecten.
 

Pas als blijkt dat doelen niet gerealiseerd kunnen worden, blijkt uit een alternatieve benadering hoe dat wel zou kunnen, en welke financiële producten ingezet moeten worden. Een zeer uitgebreide benadering dus, die overigens goed past bij dit complexe vakgebied. We willen wel veel van u weten maar laten u dan ook veel weten over uw situatie. Daarbij wordt alles bekeken, van uw inkomen tot uw testament, van uw vermogen tot uw huwelijkse voorwaarden.

Niet bang om uw huidige en toekomstige situatie eens goed te laten afspiegelen tegen uw eigen wensen? Bel ons voor een afspraak of reageer via de mail, dan nemen wij contact met u op.