Administraties

Boekhouding is bij veel ondernemers geen geliefd woord. Toch is het noodzaak om te allen tijde inzicht te hebben in de cijfers van de onderneming.

Al voor een behoorlijk aantal bedrijfsrelaties verzorgen en/of begeleiden wij de administratie, met de daarbij behorende fiscale aangiften en advisering. Ook hier kunnen wij maatwerk leveren, afhankelijk van de wensen van de klant.

Onze voorkeur gaat er naar uit dat de klant zo veel mogelijk zelf de boekhouding bijhoudt. Het bespaart niet alleen kosten, maar zorgt er ook voor dat de ondernemer op deze wijze goed inzicht heeft in de financiële gang van zaken binnen de onderneming. Wij controleren periodiek, verzorgen de aangiften voor BTW, de jaarrekening en aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Wilt u liever de hele admninistratie door ons laten verwerken, dat kan natuurlijk ook. Wij houden u dan actueel op de hoogte met kwartaalrapportages. Zo houdt u in ieder geval periodiek inzicht in de cijfers van de onderneming.

Uitzonderlijk is het te noemen dat wij er naar streven de administraties en jaarrekeningen tijdig af te wikkelen zodat veelal voor 1 april de aangifte voor de ondernemer kan worden verzorgd. Kortom altijd actueel met uw cijfers.

Wilt u ook door ons uw administratie laten verzorgen of begeleiden? Bel gerust voor een vrijblijvende kennismaking, waarin wij u onze werkwijze nader kunnen toelichten.